OBRÓBKA CIEPLNO – CHEMICZNA WYROBÓW STALOWYCH WG SYSTEMU ELEKTROTERM   Urządzenia do obróbki cieplnej i cieplno – chemicznej stali Dla realizacji procesów obróbki cieplnej stali potrzebne są urządzenia grzewcze w formie pieców przemysłowych, posiadające komorę roboczą ogrzewaną najczęściej elektrycznie przy pomocy elementów grzejnych, najczęściej metalowych spiralnych, lub ogrzewanych palnikami na gaz lub...